måndag 6 augusti 2012

Många kända ansikten

Många av sveriges ledande experter inom området var närvarande. 

Sofia och Claes från Gränna Skogsgrupp höll i alla trådarna

MatHasselmus

Att finna en hasselmus var en av de sista programpunkterna på lördagen. Hasselmusholkar var utsatta, fast nu gällde det att hitta dem. De som satte upp holkarna var tyvärr inte på plats, så projektet blev inte sökande efter hasselmusen utan snarare en skattjakt efter hasselmushusen, men det blev en rolig upptäcktsfärd. Det enda vi hade att gå efter var en kort beskrivning var de olika husen var placerade. Vi var många i början men när det sista hasselmushuset hittades var vi en reducerad skara. Hasselmushusen hittades men de var tyvärr alla obebodda. I stället för hasselmus hittades dock hasselbladslus, så vi gick inte helt lottlösa därifrån.

Ledarna för hasselmushusjakten med skattkarta och hasselmushus.

Spänningen var stor varje gång ett lock öppnades för att se om huset var bebott.


söndag 5 augusti 2012

Insektsfångst med radiostyrd helikopter

Att undersöka vilka insekter och spindlar som lever högt upp i trädkronorna är inte lätt. Även när man klättrar upp och placerar en Malaise-fälla högt upp i ett träd kommer man inte upp i den översta grenkronan. Därför gjordes ett försök att placera en insektshåv i en radiostyrd helikopter och köra den runt kring trädkronorna på höga träd (främst bok, ek, ask och alm) i naturreservatet på Rasterna.

På helikoptern finns en kamera monterad som gör det möjligt att se vad
helikoptern "ser".

Undersökning av fångsten

lördag 4 augusti 2012

Fiskelycka?

Elfiske i Röttleån


Två generationer öring. Blir de inte mat åt kungsfiskaren försvinner de ut i Vättern
 och växer sig stora och hamnar så småningom kanske på ett matbord.


"Fiske" efter småkryp i Kvarndammen

Artbestämning
Kungsfiskaren

Kungsfiskaren fångad i nät vid Röttleån.