lördag 4 augusti 2012

Fiskelycka?

Elfiske i Röttleån


Två generationer öring. Blir de inte mat åt kungsfiskaren försvinner de ut i Vättern
 och växer sig stora och hamnar så småningom kanske på ett matbord.


"Fiske" efter småkryp i Kvarndammen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar